KWW Alternatywa dla Gminy #KochamyGminęKoluszki, a Ty?

Wybory samorządowe - 7 kwietnia 2024 r.

Głosujesz w okręgu wyborczym nr 2

Otrzymasz łącznie cztery karty do głosowania: Wybory do Rady Powiatu, Wybory do Rady Miejskiej, Wybory na burmistrza Koluszek, Wybory do Sejmiku Województwa.  Na każdej karcie należy postawić tylko jeden znak „X”.

Wybory do Rady Powiatu

Lista KWW Alternatywa dla Gminy

Wybierz jednego kandydata i 7 kwietnia postaw znak X przy jego nazwisku.

Poznaj kandydata – kliknij w jego nazwisko 

Koluszki od zawsze stanowią dla mnie centrum mojej życiowej i zawodowej aktywności. #KochamGminęKoluszki i chcę, by każdy z nas miał większy wpływ na jej rozwój.

W skrócie
Koluszki to moje rodzinne miasto. Jestem absolwentem studiów wyższych z zakresu ekonomii oraz analizy chemicznej na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyłem dodatkowo studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania środków unijnych oraz Master of Business Administration. Wiedza, którą zdobyłem, ugruntowała moje przekonania o tym, jak ważne jest aktywne zaangażowanie w życie społeczne, a także rozwinęła moje kompetencje w budowaniu mostów między władzą a mieszkańcami, co jest kluczem do tworzenia samorządu słuchającego i odpowiadającego na głos społeczności.

Zaangażowanie
Od ponad dwudziestu lat zdobywam doświadczenie w różnych sektorach, zarówno publicznym, jak i prywatnym. Przez prawie 7 lat kierowałem powiatową Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ostatnim czasie koordynuje prace jednej z największych baz paliw w Polsce, zdobywam doświadczenie w nadzorze spółek w branży chemicznej, skutecznie realizuję projekty związane z rozwojem nowych technologii.  Moja pasja do pomocy lokalnej społeczności przejawia się poprzez liczne projekty społeczne, kulturalne i charytatywne. Razem z przyjaciółmi założyłem Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Koluszki. Wspieramy lokalne organizacje i kluby sportowe, a także po raz pierwszy w historii gminy zapewniliśmy mieszkańcom bezpłatne porady prawne, dążąc do tego, by każdy mógł  otrzymać pomoc.

Każdy jest ważny, nikt nie jest pierwszy
Jako radny opozycyjny w Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego i lider lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, zawsze stawiam dobro Gminy Koluszki na pierwszym miejscu. Reprezentuję interesy mieszkańców i monitoruję działania rządzącej koalicji PO – Razem dla gminy – Lewica SLD (która od ponad 9 lat sprawuje władzę w powiecie[!]).

Wierzę, że dzięki współpracy możemy wspólnie tworzyć lepszą przyszłość dla Gminy Koluszki.

Zapraszam na moją stronę internetową: www.mariuszkotynia.pl

Nazywam się Jarosław Sobieszek, mieszkam w Koluszkach. Moje życie zawodowe związane jest z nauczaniem w Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach, gdzie dzielę się wiedzą i doświadczeniem, mając na uwadze dobro naszych uczniów. Ukończenie studiów wyższych oraz podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu kierowania organizacjami samorządowymi pozwoliło mi pogłębić moją pasję do pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Od wielu lat pełnię funkcję radnego Powiatu Łódzkiego – Wschodniego, będąc aktywnym członkiem Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisji Społecznej. Moje zaangażowanie w lokalne sprawy znalazło również odzwierciedlenie w wieloletnim przewodniczeniu Powiatowej Radzie Sportu, co pozwala mi na wszechstronne wspieranie rozwoju sportu w naszym regionie.

Jako kandydat do Rady Powiatu, moim celem jest reprezentowanie mieszkańców gminy Koluszki w sposób odpowiedzialny i mądry. Zależy mi na wspieraniu i rozwijaniu edukacji, kultury, sportu, a także na podejmowaniu działań mających na celu poprawę infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w powiecie. Jestem przekonany, że dzięki wspólnym wysiłkom możemy osiągnąć więcej i zbudować społeczność, w której każdy będzie miał możliwość rozwoju i bezpiecznego życia.

Proszę o Państwa zaufanie i głos w nadchodzących wyborach. Dziękuję za wszelkie dotychczasowe wsparcie i obiecuję nieustannie pracować na rzecz dobra nas wszystkich. Razem możemy więcej!

Jako matka i nauczycielka z wieloletnim stażem, dostrzegam problemy z jakimi mierzą się zarówno rodzice jak i dzieci oraz staram się na nie odpowiadać. Pełniąc funkcję dyrektorki w szkole w Gałkowie Dużym doprowadziłam do powstania zatoki dla autobusów w celu poprawy bezpieczeństwa dojeżdżających dzieci oraz boiska szkolnego. Na części moich zajęć plastycznych dzieci nie dostają ocen, co pozytywnie wpływa na ich samopoczucie oraz chęć pracy na lekcjach. Jeśli dostanę się do Rady Powiatu, będę czynnie działać na szczeblu samorządowym w ramach poprawy działania szkół i ich unowocześnienia zarówno pod względem technicznym jak i metod nauczania.

Ponadto, z racji wykształcenia (biologia w zakresie biologii molekularnej, zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie i inne), bardzo bliskie jest mi środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy. Dlatego będę promować działania związane z ochroną środowiska i ekologią, np. wstrzymanie rabunkowej wycinki drzew i zmniejszania obszarów zielonych na terenie naszego powiatu, promowanie akcji nowych nasadzeń drzew oraz wspieranie gminy w pozyskiwaniu środków unijnych na działania proekologiczne takich jak budowa kanalizacji na obszarach wiejskich.

Nazywam się Anna Lenart. Jestem 51-letnią pedagog pracy socjalnej z głębokim zaangażowaniem w pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym. Moje 13-letnie doświadczenie zdobyte w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach nauczyło mnie, jak ważne jest wsparcie dla tych, którzy nie mogą w pełni zadbać o siebie. Obecnie, prowadząc własną działalność gospodarczą, nadal kieruję się pasją do pracy społecznej.

Jako matka dwóch synów, Patryka i Huberta, wiem, jak istotne jest budowanie wspierającej społeczności. Moje wykształcenie i życiowe doświadczenie motywują mnie do nieustannej pracy na rzecz poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych, dążąc do tego, by każdy w naszym powiecie otrzymywał szanse życia w godności i bezpieczeństwie.

Nazywam się Piotr Kaczmarek, jestem tenorem z bogatą ścieżką edukacyjną, którą zwieńczyłem tytułem magistra. Moja pasja i profesja prowadzą mnie przez świat muzyki, gdzie mam przyjemność promować gminę Koluszki oraz cały powiat łódzki wschodni. Jako artysta, stawiam sobie za cel nie tylko dostarczanie najwyższej klasy doznań muzycznych, ale także aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym naszej społeczności.

Moje zaangażowanie w rozwój i promocję kultury uczyniło mnie ekspertem w tej dziedzinie. Dzięki muzyce, mam niezwykłą możliwość budowania mostów między ludźmi, przekraczania barier i wspierania dialogu kulturowego. Wierzę, że sztuka jest kluczem do zrozumienia, akceptacji i integracji, co czyni ją niezbędnym elementem w tworzeniu silnej i zjednoczonej społeczności.

Dzięki swojej pracy, każdego dnia staram się być ambasadorem naszego regionu, pokazując jego bogactwo kulturowe i artystyczne zarówno na scenach krajowych, jak i międzynarodowych. Moja misja to nieustanne dążenie do tego, aby muzyka była dostępna dla wszystkich i aby każdy mógł doświadczyć jej uzdrawiającej i inspirującej mocy. Bardzo proszę o Państwa głos w dniu 7 kwietnia 2024 roku! 

Wybory do Rady Miejskiej

Lista KWW Alternatywa dla Gminy

Wybierz jednego kandydata i 7 kwietnia postaw znak X przy jego nazwisku. 

Nazywam się Ryszard Piasny

Wiek: 38 lat

Wykształcenie: wyższe

Moje miasto:  Koluszki

Rodzina:żonaty, tata trójki dzieci

Główne cele, które będę wspierał to:

  • projekt geotermii oraz wymiana przestarzałej sieci wodociągowej i ciepłowniczej
  • projektowanie i systematyczna realizacja kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej
  • kontynuacja budżetu obywatelskiego wraz z wnioskiem o zwiększenie puli pieniędzy minimum 0,5% budżetu gminy
  • rozwój szeroko rozumianego sportu wraz z budową krytego basenu
  • kontynuacja przebudowy dróg wraz z budową parkingów, głównie wokół ważnych obiektów np. cmentarz, stadion
  • wspieranie realizacji kolejnych planów miejscowych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, w tym tworzenie zielonych terenów
  • dbałość o szeroko rozumiane bezpieczeństwo
  • rozwój komunikacji gminnej

Dziękuję Wam sąsiedzi, znajomi, mieszkańcy Koluszek za dotychczasowe zaangażowanie, pomoc i wsparcie w realizacji naszych wspólnych spraw. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Razem możemy więcej! Proszę o głos 7 kwietnia 2024 r.

 

Nazywam się Małgorzata Chądzyńska, mam 52 lata, jestem matką czwórki dzieci.

Ukończyłam studia na kierunku ekonomicznym w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 33 lat pracuję zawodowo w przedsiębiorstwie państwowym, a od 24 lat pełnie stanowisko kierownicze. Dzięki doświadczeniu wykonywanej pracy potrafię odnaleźć „złoty środek” pomiędzy nałożonymi celami, a dobrem pracownika. Jestem osobą wrażliwą, kierującą się jasno określonymi zasadami moralnymi, które staram się sumienne przestrzegać. Dlatego chciałabym, aby każde moje działanie było dla Państwa jasne i zrozumiałe. Moim celem jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Koluszki poprzez postulaty, które udało mi się sformułować podczas rozmów z mieszkańcami. Jest to między innymi: rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej – basen kryty, kolejne kilometry ścieżek rowerowych, rozbudowa parkingów w miejscach szczególnie często odwiedzanych. Jestem otwarta na Państwa propozycje i sugestie, gdyż tylko w ten sposób będę mogła zmieniać Naszą gminę na lepsze.

Proszę Państwa o wsparcie i zaufanie w nadchodzących wyborach.

Nazywam się Michał Sudowski. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Ukończyłem studia na kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Łódzkiej. Pracuję jako programista w branży telekomunikacyjnej.

W 2018 roku zostałem obdarzony zaufaniem społecznym i uzyskałem mandat radnego. Jestem członkiem Komisji Zdrowia oraz Komisji Oświaty, niemniej nieraz uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Budżetu a także Komisji Mienia.

Jako radny pisałem interpelacje i zapytania, wielokrotnie zabierałem głos podczas Sesji Rady Miejskiej, zgłaszałem wnioski zmian w uchwałach. Wszystkie moje działania miały na celu dbanie o rozwój naszej Gminy we właściwym kierunku.

Udało mi się m.in. uprościć procedurę składania wniosków o Koluszkowską Kartę Mieszkańca. Odpowiedziałem na prośbę rodziców o interwencję w sprawach związanych z funkcjonowaniem Przedszkola w Gałkowie Dużym oraz rekrutacji do Szkoły w Różycy. Mając na względzie dobro mieszkańców za każdym razem głosowałem przeciw podwyżkom podatków od nieruchomości.

Jako radny będę zabiegał, aby Urząd Miejski miał na uwadze niecierpiące zwłoki potrzeby inwestycyjne w KPGK. Mieszkańcy osiedla 11 Listopada oraz Głowackiego, którzy korzystają z ciepła systemowego w ostatnich latach odczuli drastyczne podwyżki opłat. Należy zmodernizować infrastrukturę tak aby ograniczyć straty ciepła podczas przesyłu. Ponadto ciepło do każdego bloku powinno być dostarczane bezpośrednio a nie tak jak ma to miejsce aktualnie – poprzez zgrupowanie budynków w węzły cieplne.

Za każdy oddany na mnie głos już teraz jestem wdzięczny.

 

Joanna Ślusarczyk, lat 47, rodowita koluszkowianka. Jestem absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – mgr inż.  agronomii i agrobiznesu. 

Od 3 lat pracuję w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koluszkach. W 2005 roku wraz z mężem wyemigrowałam do Wielkiej Brytanii. Tęsknota za ojczystym krajem spowodowała, że po 15 latach wróciliśmy do Polski do Koluszek. Zdobyte doświadczenie i praca za granicą pomogla mi w realizacji wielu życiowych planów. Jestem osobą, która nie boi się wyzwań, mam pomysły,  odwagę, chęć dzialania, żeby żyło nam się wszystkim jeszcze lepiej w Koluszkach.  

Jeśli 7 kwietnia 2024 roku Koluszkowianie pójdą tak licznie na wybory samorządowe to Koluszki będą jeszcze piękniejsze.

Ewa Sztuka – Twój głos w Radzie Miejskiej w Koluszkach
Jestem wieloletnim i doświadczonym pracownikiem samorządowym. Ostatnie dwanaście lat pracowałam na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Koluszkach. Praca ta nauczyła mnie uważności na drugiego człowieka, na jego troski i kłopoty. Mając takie doświadczenie zawodowe, chciałabym swoją pracę w Radzie skierować na aktywne działania na rzecz poprawy życia mieszkańców i realizowanie aktywnej pomocy społecznej. 

Dążyć będę do:
– zorganizowania miejsca dziennego pobytu dla osób starszych i samotnych,
– stworzenia możliwości budowy hospicjum,
– zapewnienia dostępu do całodobowych punktów aptecznych. 

Obecnie jestem już emerytowanym pracownikiem Urzędu Miejskiego w Koluszkach i dzięki temu mam możliwość aktywnie pracować w służbie mieszkańcom wykonując mandat radnego, jeśli tylko otrzymam od Państwa poparcie. 

Proszę o głos w wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia 2024 r.

Nazywam się Małgorzata Czarnecka, jestem koluszkowianką. Mam wyższe wykształcenie, które zdobyłam na Uniwersytecie Warszawskim – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim – oligofrenopedagogika.

Interesuję się problemami i potrzebami lokalnej społeczności. Od 2022 jestem przewodniczącą Rady Nadzorczej w Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Szczególnie zaangażowałam się w problem bardzo wysokich opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. Z mojej inicjatywy podjęliśmy, jako spółdzielnia, działania mające na celu zatrzymanie dalszego wzrostu cen.

Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której każdy blok będzie miał swój węzeł cieplny, a tym samym płacił tylko za ciepło zużyte, unikając kosztów strat ciepła spowodowanych przesyłem. Wierzę, że moje działanie w tej kwestii przyniesie oczekiwane rezultaty. Realnym problemem naszego miasta jest także jakość wody. 

Częste zanieczyszczenia bakteriologiczne oraz, będące ich następstwem, duże stężenie chloru w wodzie pitnej to zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Jestem zainteresowana naprawą tej sytuacji. 

Mam ukończone również Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, co upoważnia mnie do udzielania pierwszej pomocy psychologicznej. Przez 25 lat pracowałam w Łodzi w szkole specjalnej. Problemy rodzin, w których są osoby z różnymi niepełnosprawnościami są mi bardzo dobrze znane.

Postaram się, aby moja wiedza została wykorzystana na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.

Nazywam się Daniel Boberek. W mojej wizji dla Koluszek, kluczowe są wartości takie jak uczciwość i współpraca. Wierzę, że dzięki nim możemy wspólnie kształtować przyszłość naszego miasta, tworząc miejsce, gdzie każdy mieszkaniec czuje się ważny i doceniony. Chcę być częścią tego procesu i wspólnie z Wami tworzyć przestrzeń, w której będziemy dumnie mieszkać.

Osiągnięcie tych celów nie będzie możliwe bez Waszego wsparcia i opinii. Wasz głos jest dla mnie niezwykle cenny, ponieważ to Wy najlepiej wiecie, czego potrzebuje nasza społeczność. Zachęcam do otwartego dialogu i aktywnego udziału w tworzeniu jeszcze lepszego jutra dla Koluszek. Razem możemy więcej i razem możemy sprawić, że nasze miasto będzie się rozwijało w jeszcze bardziej dynamiczny i inkluzja sposób.

Nazywam się Wojciech Kaczmarek, jestem 25-letnim muzykiem, bas-barytonem z wykształceniem wyższym pedagogicznym. Jestem głęboko związany z moją lokalną społecznością w Koluszkach, którą promuję poprzez muzykę razem z moją rodziną. Tworzymy „Śpiewającą Rodzinę Kaczmarków”. 

Nasza rodzina jest znana w regionie z promowania kultury muzycznej, organizujemy koncerty, bierzemy udział w wydarzeniach kulturalnych, a przez naszą działalność staramy się pokazać, jak ważna jest muzyka w życiu każdego człowieka. Nasz zespół to nie tylko występy, ale również wspólne spędzanie czasu i dzielenie się pasją, co zbliża nas jako rodzinę.

Przez moją działalność artystyczną i pedagogiczną, chcę inspirować innych, zarówno młodszych, jak i starszych, do odkrywania swoich muzycznych pasji. Wierzę, że muzyka ma moc łączenia ludzi i jest ważnym elementem kultury każdej społeczności.

Poprzez moje zaangażowanie chcę przyczyniać się do rozwoju kulturalnego Koluszek i promowania wartości artystycznych wśród szerokiego grona odbiorców.

Obserwuj naszą stronę - wkrótce poinformujemy Cię, w którym lokalu wyborczym będziesz mógł oddać swój głos

Scroll to Top