KWW Alternatywa dla Gminy #KochamyGminęKoluszki, a Ty?

Wybory samorządowe - 7 kwietnia 2024 r.

Głosujesz w okręgu wyborczym nr 1

Otrzymasz łącznie cztery karty do głosowania: Wybory do Rady Powiatu, Wybory do Rady Miejskiej, Wybory na burmistrza Koluszek, Wybory do Sejmiku Województwa.  Na każdej karcie należy postawić tylko jeden znak „X”.

Wybory do Rady Powiatu

Lista KWW Alternatywa dla Gminy

Wybierz jednego kandydata i 7 kwietnia postaw znak X przy jego nazwisku.

Poznaj kandydata – kliknij w jego nazwisko 

Koluszki od zawsze stanowią dla mnie centrum mojej życiowej i zawodowej aktywności. #KochamGminęKoluszki i chcę, by każdy z nas miał większy wpływ na jej rozwój.

W skrócie
Koluszki to moje rodzinne miasto. Jestem absolwentem studiów wyższych z zakresu ekonomii oraz analizy chemicznej na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyłem dodatkowo studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania środków unijnych oraz Master of Business Administration. Wiedza, którą zdobyłem, ugruntowała moje przekonania o tym, jak ważne jest aktywne zaangażowanie w życie społeczne, a także rozwinęła moje kompetencje w budowaniu mostów między władzą a mieszkańcami, co jest kluczem do tworzenia samorządu słuchającego i odpowiadającego na głos społeczności.

Zaangażowanie
Od ponad dwudziestu lat zdobywam doświadczenie w różnych sektorach, zarówno publicznym, jak i prywatnym. Przez prawie 7 lat kierowałem powiatową Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ostatnim czasie koordynuje prace jednej z największych baz paliw w Polsce, zdobywam doświadczenie w nadzorze spółek w branży chemicznej, skutecznie realizuję projekty związane z rozwojem nowych technologii.  Moja pasja do pomocy lokalnej społeczności przejawia się poprzez liczne projekty społeczne, kulturalne i charytatywne. Razem z przyjaciółmi założyłem Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Koluszki. Wspieramy lokalne organizacje i kluby sportowe, a także po raz pierwszy w historii gminy zapewniliśmy mieszkańcom bezpłatne porady prawne, dążąc do tego, by każdy mógł  otrzymać pomoc.

Każdy jest ważny, nikt nie jest pierwszy
Jako radny opozycyjny w Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego i lider lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, zawsze stawiam dobro Gminy Koluszki na pierwszym miejscu. Reprezentuję interesy mieszkańców i monitoruję działania rządzącej koalicji PO – Razem dla gminy – Lewica SLD (która od ponad 9 lat sprawuje władzę w powiecie[!]).

Wierzę, że dzięki współpracy możemy wspólnie tworzyć lepszą przyszłość dla Gminy Koluszki.

Zapraszam na moją stronę internetową: www.mariuszkotynia.pl

Nazywam się Jarosław Sobieszek, mieszkam w Koluszkach. Moje życie zawodowe związane jest z nauczaniem w Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach, gdzie dzielę się wiedzą i doświadczeniem, mając na uwadze dobro naszych uczniów. Ukończenie studiów wyższych oraz podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu kierowania organizacjami samorządowymi pozwoliło mi pogłębić moją pasję do pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Od wielu lat pełnię funkcję radnego Powiatu Łódzkiego – Wschodniego, będąc aktywnym członkiem Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisji Społecznej. Moje zaangażowanie w lokalne sprawy znalazło również odzwierciedlenie w wieloletnim przewodniczeniu Powiatowej Radzie Sportu, co pozwala mi na wszechstronne wspieranie rozwoju sportu w naszym regionie.

Jako kandydat do Rady Powiatu, moim celem jest reprezentowanie mieszkańców gminy Koluszki w sposób odpowiedzialny i mądry. Zależy mi na wspieraniu i rozwijaniu edukacji, kultury, sportu, a także na podejmowaniu działań mających na celu poprawę infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w powiecie. Jestem przekonany, że dzięki wspólnym wysiłkom możemy osiągnąć więcej i zbudować społeczność, w której każdy będzie miał możliwość rozwoju i bezpiecznego życia.

Proszę o Państwa zaufanie i głos w nadchodzących wyborach. Dziękuję za wszelkie dotychczasowe wsparcie i obiecuję nieustannie pracować na rzecz dobra nas wszystkich. Razem możemy więcej!

Jako matka i nauczycielka z wieloletnim stażem, dostrzegam problemy z jakimi mierzą się zarówno rodzice jak i dzieci oraz staram się na nie odpowiadać. Pełniąc funkcję dyrektorki w szkole w Gałkowie Dużym doprowadziłam do powstania zatoki dla autobusów w celu poprawy bezpieczeństwa dojeżdżających dzieci oraz boiska szkolnego. Na części moich zajęć plastycznych dzieci nie dostają ocen, co pozytywnie wpływa na ich samopoczucie oraz chęć pracy na lekcjach. Jeśli dostanę się do Rady Powiatu, będę czynnie działać na szczeblu samorządowym w ramach poprawy działania szkół i ich unowocześnienia zarówno pod względem technicznym jak i metod nauczania.

Ponadto, z racji wykształcenia (biologia w zakresie biologii molekularnej, zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie i inne), bardzo bliskie jest mi środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy. Dlatego będę promować działania związane z ochroną środowiska i ekologią, np. wstrzymanie rabunkowej wycinki drzew i zmniejszania obszarów zielonych na terenie naszego powiatu, promowanie akcji nowych nasadzeń drzew oraz wspieranie gminy w pozyskiwaniu środków unijnych na działania proekologiczne takich jak budowa kanalizacji na obszarach wiejskich.

Nazywam się Anna Lenart. Jestem 51-letnią pedagog pracy socjalnej z głębokim zaangażowaniem w pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym. Moje 13-letnie doświadczenie zdobyte w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach nauczyło mnie, jak ważne jest wsparcie dla tych, którzy nie mogą w pełni zadbać o siebie. Obecnie, prowadząc własną działalność gospodarczą, nadal kieruję się pasją do pracy społecznej.

Jako matka dwóch synów, Patryka i Huberta, wiem, jak istotne jest budowanie wspierającej społeczności. Moje wykształcenie i życiowe doświadczenie motywują mnie do nieustannej pracy na rzecz poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych, dążąc do tego, by każdy w naszym powiecie otrzymywał szanse życia w godności i bezpieczeństwie.

Nazywam się Piotr Kaczmarek, jestem tenorem z bogatą ścieżką edukacyjną, którą zwieńczyłem tytułem magistra. Moja pasja i profesja prowadzą mnie przez świat muzyki, gdzie mam przyjemność promować gminę Koluszki oraz cały powiat łódzki wschodni. Jako artysta, stawiam sobie za cel nie tylko dostarczanie najwyższej klasy doznań muzycznych, ale także aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym naszej społeczności.

Moje zaangażowanie w rozwój i promocję kultury uczyniło mnie ekspertem w tej dziedzinie. Dzięki muzyce, mam niezwykłą możliwość budowania mostów między ludźmi, przekraczania barier i wspierania dialogu kulturowego. Wierzę, że sztuka jest kluczem do zrozumienia, akceptacji i integracji, co czyni ją niezbędnym elementem w tworzeniu silnej i zjednoczonej społeczności.

Dzięki swojej pracy, każdego dnia staram się być ambasadorem naszego regionu, pokazując jego bogactwo kulturowe i artystyczne zarówno na scenach krajowych, jak i międzynarodowych. Moja misja to nieustanne dążenie do tego, aby muzyka była dostępna dla wszystkich i aby każdy mógł doświadczyć jej uzdrawiającej i inspirującej mocy. Bardzo proszę o Państwa głos w dniu 7 kwietnia 2024 roku! 

Wybory do Rady Miejskiej

Lista KWW Alternatywa dla Gminy

Wybierz jednego kandydata i 7 kwietnia postaw znak X przy jego nazwisku. 

Nazywam się Dariusz Janeczek. W ostatniej kadencji byłem radnym Rady Miejskiej. Co udało się zrobić?

 • Przeznaczenie środków na rozwój Koluszkowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Finansowe inwestycje w poprawę stanu nawierzchni dróg i chodników na terenie Koluszek, Żakowic oraz Różyca.
 • Wybudowano nowy wiadukt nad torami kolejowymi w Koluszkach
 • Zabezpieczono finansowanie dla projektu budowy tunelu pod torami kolejowymi w Żakowicach, wliczając w to dwa przejazdy kolejowe.
 • Zwiększono liczbę oddziałów przedszkolnych oraz przeprowadzono remonty w placówkach oświatowych.
 • Zrealizowano projekt Lisowice, tworząc bazę rekreacyjno-wypoczynkową
 • Rozszerzono zakres dofinansowań dla instalacji fotowoltaicznych wśród mieszkańców

Moja wizja rozwoju osiedli w Koluszkach (Natolin, Łódzkie I, Łódzkie II, Staromiejskie, Czarneckiego) oraz miejscowości: Żakowice, Różyca, Kaletnik i Przanowice

 • Kontynuacja inwestycji w poprawę i rozbudowę infrastruktury drogowej oraz chodnikowej
 • Realizacja projektów budowy ścieżek rowerowych w Lisowicach, Koluszkach, Żakowicach i Różycy
 • Budowa oraz modernizacja parkingów przy kluczowych placówkach oświatowych w Koluszkach i Różycy
 • Przebudowa ulicy Brzezińskiej, od skrzyżowania ulic Żwirki i Wigury do ul. 3 Maja, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Rozbudowa infrastruktury sportowej, w tym budowa boiska do siatkówki ze sztuczną nawierzchnią oraz kortu tenisowego
 • Budowa parkingów w pobliżu torów kolejowych w Żakowicach –  zwiększenie dostępności i komfortu korzystania z transportu kolejowego

Pokolenia łączy wspólny cel – nasza przyszłość.

Nazywam się Agnieszka Jaworska, urodziłam się w Łodzi, gdzie studiowałam na UŁ na Wydziale Prawa i Administracji. W Koluszkach mieszkam od ponad 20 lat jako szczęśliwa żona i mama trzech córek.

Od 25 lat pracuję w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Umów Międzynarodowych. Na co dzień wydaję decyzję administracyjne na podstawie prawa krajowego, rozporządzeń Unii Europejskiej i bilateralnych umów międzynarodowych. Współpracuję z zagranicznymi instytucjami użyteczności publicznej w zakresie zabezpieczeń społecznych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe nauczyło mnie, że osiągnięcie celu zależy od efektywnej pracy zespołowej, ciągłego poszerzania swoich kompetencji, współdziałania oraz chęci niesienia pomocy ludziom.

W czasie wolnym od obowiązków zawodowych i domowych lubię angażować się w działalność społeczną. W Koluszkach zainicjowałam powstanie scholii parafialnej dla dzieci i młodzieży, która działa do dziś. Wspólnie z innymi rodzicami pozyskiwaliśmy sponsorów, aby dofinansować scholę. Wielokrotnie organizowaliśmy zbiórki charytatywne, aby zakupić instrumenty muzyczne, potrzebny sprzęt do nagłośnienia czy zorganizować wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.

Jako wolontariuszka zaangażowałam się w pomoc kobietom i dzieciom z Ukrainy szukających schronienia przed wojną.

Prywatnie kocham teatr, muzykę i kwiaty.

Ważnymi dla mnie wartościami są: wiara, rodzina, tożsamość narodowa, uczciwość i praca. Uważam, że pokolenia łączy wspólny cel – nasza przyszłość. Aby nam i naszym dzieciom żyło się fajnie w Koluszkach musimy wspólnie pracować nad doskonaleniem naszego miasta, w którym żyjemy. Dlatego proponuję:

 • Sprawny dopływ informacji do wszystkich mieszkańców gminy w zakresie zmian w przepisach. Gmina winna zorganizować pomoc i doradztwo dla mieszkańców przy wdrażaniu nowych przepisów, wypełnianiu wniosków w sprawach dotyczących różnych dziedzin życia np. wniosków emerytalno- rentowych, podatkowych, w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, dotacji unijnych, informacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i innych regulowanych przepisami prawnymi.
 • Rozwój programów społecznościowych na terenie gminy, wspierających osoby starsze i niepełnosprawne oraz pro – zdrowotnych polegających na organizowaniu popołudniowych i wieczornych zajęć ruchowych dla młodzieży i dorosłych.
 • Zorganizowanie ośrodka opieki dziennej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • W zakresie ochrony zdrowia – gmina winna zapewnić całodobową pomoc medyczną także w święta oraz dostęp do szczepień ochronnych we wszystkich przychodniach na terenie gminy (np. na Covid).
 • Budowa wielopoziomowego bezpłatnego parkingu przy PKP w Koluszkach 
 • Skuteczny dialog z Województwem w sprawie nitki gazowej na ulicy Brzezińskiej w Koluszkach
 • Budowa basenu sportowo- rekreacyjnego w Koluszkach
 • Poszerzenie oferty kulturalnej kina i dostosowanie kina do potrzeb młodzieży.
 • Wspieranie i promowanie lokalnego biznesu na rynkach krajowych i zagranicznych, nawiązanie współpracy z zagranicznymi lokalnymi rynkami.
 • Utrzymanie porządku na terenie gminy od równych i pozamiatanych chodników, poprzez utrzymanie czystości w parku, na placach zabaw po zapewnienie koszy na śmieci na ulicach miasta.

Radny powinien być pierwszym ogniwem łączącym lokalną społeczność z organami decyzyjnymi i pełnić rolę ważnego inicjatora pozytywnych zmian w swoim okręgu. Chętnie zapoznam się z Państwa propozycjami i uwagami.

Zawsze jestem dostępna pod adresem mailowym: agnieszka.jaworska24@wp.pl

Serdecznie pozdrawiam i liczę na Państwa głos.

Nazywam się Kinga Hajda, mam 45 lat. Jestem żoną i mamą dwójki wspaniałych dzieci, co codziennie napędza mnie do działania i dawania z siebie wszystkiego. Moje życie zawodowe zbudowałam na solidnych fundamentach wykształcenia technicznego w zakresie handlu, co w połączeniu z moją pracowitością i zaangażowaniem, pozwoliło mi prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dzięki temu, że jestem silnie zakorzeniona w naszej społeczności, doskonale rozumiem potrzeby i wyzwania, przed którymi stoimy. Moim głównym celem jest zapewnienie naszym dzieciom lepszej przyszłości tutaj, w naszej gminie. Wierzę, że poprzez wspólne działania możemy stworzyć środowisko, w którym nasze dzieci będą mogły bezpiecznie dorastać, rozwijać swoje pasje i kształtować marzenia o przyszłości.

Z zaangażowaniem podchodzę do każdego zadania i wierzę, że moja determinacja oraz gotowość do ciężkiej pracy mogą przynieść realne korzyści dla naszej społeczności. Razem możemy więcej i razem możemy zapewnić naszym dzieciom wszystko, co najlepsze! 

Małgorzata Jagiełło, urzędnik z doświadczeniem, kocham góry, jogging i drugiego człowieka. Jestem społecznikiem, dla którego nie ma spraw nieważnych.

Zdecydowałam się kandydować do Rady Miejskiej w Koluszkach, mając nadzieję, że doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy urzędnika wykorzystam w bieżącej działalności Rady. Chcę aby nasza gmina była miejscem, gdzie mieszkańcy czują się jak w domu, aby każdy miał swoją przestrzeń do współdziałania z organami gminy i czuł się komfortowo w kontakcie z urzędem i urzędnikiem.

 

Nazywam się Grzegorz Widuliński, mam 59 lat i jestem mieszkańcem Różycy. Jestem mężem, ojcem, z wykształceniem średnim technicznym, a moja życiowa ścieżka zawodowa to mikroprzedsiębiorstwo budowlane. Moja działalność społeczna ma solidne fundamenty – byłem członkiem komitetu społecznego odpowiedzialnego za budowę wodociągu w Żakowicach, Różyca i Kaletniku. Moje zaangażowanie nie ograniczało się jedynie do tej inicjatywy; przez jedną kadencję pełniłem funkcję w radzie sołeckiej Żakowic i Różycy, a także byłem członkiem zarządu związku zawodowego „Solidarność” w PKP Energetyka.

Doświadczenia zawodowe nauczyły mnie, jak ważna jest współpraca, odpowiedzialność i zrozumienie potrzeb społeczności. Jako kandydat na radnego Rady Miejskiej, moim celem jest traktowanie tej roli jako służby na rzecz mieszkańców – od najmłodszych po seniorów. Chcę być wsparciem dla inicjatyw mieszkańców, które mają na celu poprawę ich warunków życiowych. Ważne jest dla mnie, aby słuchać krytycznych opinii mieszkańców na temat działania instytucji gminnych i zwracać na nie uwagę.

Moim priorytetem jest czuwanie nad racjonalnym wydatkowaniem funduszy publicznych. Wierzę, że moje doświadczenie, zarówno zawodowe, jak i społeczne, pozwoli mi skutecznie służyć społeczności i przyczynić się do rozwoju naszej gminy.

Nazywam się Mateusz Kwiecień. Mam 20 lat i praktycznie od urodzenia jestem mieszkańcem Koluszek. Ukończyłem koluszkowską szkołę podstawową oraz gimnazjum. Maturę zdałem w I LO im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. Aktualnie studiuję elektrotechnikę na Uniwersytecie Radomskim oraz pracuję w rodzinnej firmie związanej z elektryką.

Uwielbiam Koluszki i jestem dumny z tego, że tu mieszkam. Lubię czytać i rozmawiać o historii naszego miasta- może nie aż tak starej, ale bardzo bogatej i ciekawej.

Prywatnie kolekcjonuję stare zegary – głównie polskiej produkcji oraz interesuję się historią polskiego zegarmistrzostwa. W swoich zbiorach posiadam wiele ciekawych egzemplarzy – kilka ściśle związanych z regionem łódzkim – XIX- wieczną, przedwojenną i powojenną Łodzią.

Jestem osobą zdeterminowaną, angażującą się w różne działania i nie boję się żadnych wyzwań.

W wyborach samorządowych, 7 kwietnia, bardzo proszę o Państwa głos! 

Obserwuj naszą stronę - wkrótce poinformujemy Cię, w którym lokalu wyborczym będziesz mógł oddać swój głos

Scroll to Top