KWW Alternatywa dla Gminy #KochamyGminęKoluszki, a Ty?

Agnieszka Jaworska

Kandydatka do Rady Miejskiej w Koluszkach

Lista KWW Alternatywa dla Gminy

Pokolenia łączy wspólny cel – nasza przyszłość.

Nazywam się Agnieszka Jaworska, urodziłam się w Łodzi, gdzie studiowałam na UŁ na Wydziale Prawa i Administracji. W Koluszkach mieszkam od ponad 20 lat jako szczęśliwa żona i mama trzech córek.

Od 25 lat pracuję w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Umów Międzynarodowych. Na co dzień wydaję decyzję administracyjne na podstawie prawa krajowego, rozporządzeń Unii Europejskiej i bilateralnych umów międzynarodowych. Współpracuję z zagranicznymi instytucjami użyteczności publicznej w zakresie zabezpieczeń społecznych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe nauczyło mnie, że osiągnięcie celu zależy od efektywnej pracy zespołowej, ciągłego poszerzania swoich kompetencji, współdziałania oraz chęci niesienia pomocy ludziom.

W czasie wolnym od obowiązków zawodowych i domowych lubię angażować się w działalność społeczną. W Koluszkach zainicjowałam powstanie scholii parafialnej dla dzieci i młodzieży, która działa do dziś. Wspólnie z innymi rodzicami pozyskiwaliśmy sponsorów, aby dofinansować scholę. Wielokrotnie organizowaliśmy zbiórki charytatywne, aby zakupić instrumenty muzyczne, potrzebny sprzęt do nagłośnienia czy zorganizować wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.

Jako wolontariuszka zaangażowałam się w pomoc kobietom i dzieciom z Ukrainy szukających schronienia przed wojną.

Prywatnie kocham teatr, muzykę i kwiaty.

Ważnymi dla mnie wartościami są: wiara, rodzina, tożsamość narodowa, uczciwość i praca. Uważam, że pokolenia łączy wspólny cel – nasza przyszłość. Aby nam i naszym dzieciom żyło się fajnie w Koluszkach musimy wspólnie pracować nad doskonaleniem naszego miasta, w którym żyjemy. Dlatego proponuję:

  • Sprawny dopływ informacji do wszystkich mieszkańców gminy w zakresie zmian w przepisach. Gmina winna zorganizować pomoc i doradztwo dla mieszkańców przy wdrażaniu nowych przepisów, wypełnianiu wniosków w sprawach dotyczących różnych dziedzin życia np. wniosków emerytalno- rentowych, podatkowych, w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, dotacji unijnych, informacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i innych regulowanych przepisami prawnymi.
  • Rozwój programów społecznościowych na terenie gminy, wspierających osoby starsze i niepełnosprawne oraz pro – zdrowotnych polegających na organizowaniu popołudniowych i wieczornych zajęć ruchowych dla młodzieży i dorosłych.
  • Zorganizowanie ośrodka opieki dziennej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
  • W zakresie ochrony zdrowia – gmina winna zapewnić całodobową pomoc medyczną także w święta oraz dostęp do szczepień ochronnych we wszystkich przychodniach na terenie gminy (np. na Covid).
  • Budowa wielopoziomowego bezpłatnego parkingu przy PKP w Koluszkach 
  • Skuteczny dialog z Województwem w sprawie nitki gazowej na ulicy Brzezińskiej w Koluszkach
  • Budowa basenu sportowo- rekreacyjnego w Koluszkach
  • Poszerzenie oferty kulturalnej kina i dostosowanie kina do potrzeb młodzieży.
  • Wspieranie i promowanie lokalnego biznesu na rynkach krajowych i zagranicznych, nawiązanie współpracy z zagranicznymi lokalnymi rynkami.
  • Utrzymanie porządku na terenie gminy od równych i pozamiatanych chodników, poprzez utrzymanie czystości w parku, na placach zabaw po zapewnienie koszy na śmieci na ulicach miasta.

Radny powinien być pierwszym ogniwem łączącym lokalną społeczność z organami decyzyjnymi i pełnić rolę ważnego inicjatora pozytywnych zmian w swoim okręgu. Chętnie zapoznam się z Państwa propozycjami i uwagami.

Zawsze jestem dostępna pod adresem mailowym: agnieszka.jaworska24@wp.pl

Serdecznie pozdrawiam i liczę na Państwa głos.

Scroll to Top